Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus

Aktualitātes

vārmes pagasts

Vārda dienu šodien svin:

 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 11.jpg
 • 13.jpg
 • 17.jpg
 • 19.jpg
 • 23.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 30.jpg
 • 32.jpg
 • 35.jpg

zimas miers

T:+371 63374130  e pasts  varme@kuldiga.lv

FacebookTwitterShare on Google+

Apskates objekti

Esi viesis mūsu pagastā? Šī sadaļa domāta tieši Tev! Apskati mūsu pagasta skaistākās vietas

 

Uzzināt vairāk...

Pagasta pārvalde

Uzzini visu par Vārmes pagasta pārvaldi: darba laiki, tālruņi, darbinieki, pieņemšanas laiki

 

Uzzināt vairāk...

Izglītība

Pagastā darbojās Vārmes pamatskola, bērnudārza telpās zinības apgūst rotaļu un 5-6 gadīgo grupas

 

Uzzināt vairāk...

Pastāvēs, kas pārvērtīsies /Rainis,”Zelta zirgs”/

     Plānojot kultūras pasākumus un kultūras dzīvi Vārmes pagastā, ir svarīgi apzināt pagasta iedzīvotāju un viesu domas par aizvadīto gadu un smelties idejas Jaunajam gadam. Tāpēc esmu sagatavojusi nelielu anketu, kurā JŪS variet izteikt savu attieksmi un vērtējumu par aizejošo 2019. gadu.

Aptaujas anketa

     Anketu aizpildiet un sūtiet: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Ja vēlaties, lai jūsu anketa piedalītos izlozē, ir jāatbild uz visiem jautājumiem un jābūt norādītam kontakttālrunim! Izloze 2020. gada 15. februārī, Amizantās Peles dienā - pasākuma laikā!
Protams, aizpildītas anketas drīkst iemest pastkastītē pie Vārmes pagasta pārvaldes kā arī sūtīt pa pastu :)

Pateicos, par atsaucību!
Vārmes pagasta Kultūras darba organizatore: Ilze Jumiķe

     imagesCeturtdien, 19.decembrī plkst.12:00 Vārmes bērnudārza zālē notiks mazo vārmenieku tikšanās ar Ziemassvētku rūķi
Vārmes pagasta pārvalde aicina vecākus, kuru bērni neapmeklē bērnudārzu un ir deklarēti Vārmes pagasta administratīvajā teritorijā, pieteikt savus bērnus uz eglīti.
    Lūgums pieteikt bērnus līdz 11.decembrim Vārmes pagasta pārvaldē darba laikā vai pa tālruni 29820429 (Ilze), norādot bērna vārdu, uzvārdu un deklarēto adresi.

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

    logsKuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - „Rudzīši”, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62960070058. Īpašuma sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62960070058, platība 0,81 ha, būves: dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 62960070058001, platība 278,1 m2, kūts ar kadastra apzīmējumu 62960070058002, platība 110,3 m2, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 62960070058003, platība 123,9 m2. Ēku tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinošs.
  Nosacītā cena 2582,81 EUR, drošības nauda 258,28 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2019.gada 16.decembrī, plkst.14:00.
  Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019.gada 13.decembra, plkst. 11.00, jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas – 258,28 EUR un reģistrācijas maksu – 15,00 EUR dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Rudzīši”, Vārmes pag., izsole”.
   Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (258,28 EUR), jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu viena mēneša laikā pēc izsoles protokola apstiprināšanas.
   Izsolāmo objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni +37122030360
   Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

  Biedrība "Vārme" realizējusi IMG 20190814 1Kuldīgas novada pašvaldības atbalstīto projektu konkursā "Darīsim paši" par labiekārtojuma elementu atjaunošanu nūjošanas un pastaigu takā brīvdabas estrādē "Liepu birzs". Par projektā piešķirtajiem EUR 700 izgatavoti jauni soliņi, atkritumu urnas, tiltiņš, atjaunota terase, atsvaidzinātas norādes, takas malā "izaugušas lielas un skaistas sēnes". 
    Pastaigu taka izveidota 2011.gadā un "laika zobs" gadu gaitā bija sabojājis tur esošos koka labiekārtojuma elementus.
     Izmantosim taku mierīgām pataigām un atpūtai. Izturēsimies saudzīgi pret darbu un pašvaldības iekopto teritoriju. Cienīsim šo vietu, mūsu Latvijas dabu, savus līdzcilvēkus - nelauzīsim, nepostīsim, nepiegružosim, bet aizejot, atstāsim aiz sevis skaistu un sakoptu vidi!
  Paldies Kuldīgas novada pašvaldībai par atbalstu projektam!

     Uzmanību! Kuldīgas novada Dome 2018.gada 25.oktobra domes sēdē (Nr.22, prot.Nr.11) apstiprināja 1 ha zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi lauksaimniecības zemei Kuldīgas novada pagastu teritorijās. Šis cenrādis attiecas uz zemes gabaliem, kurus iedzīvotāji nomā no pašvaldības, izņemot mazdārziņu nomu, kur maksa paliek iepriekšējā - 5 % no kadastrālās vērtības.
     Saskaņā ar neatkarīga sertificēta vērtētāja atzinumu, Vārmes pagasta teritorijā esošām lauksaimniecības zemēm nomas maksa gadā par 1 ha ir EUR 62,00 + EUR 13,02 (21% PVN), kopā EUR 75,02, bet kopējā zemes nomas maksa nevar būt mazāka par EUR 28,00 (bez PVN) gadā, ko nosaka MK noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi".
Tuvākajā laikā visiem pašvaldības zemes nomniekiem tiks izsūtītas vēstules par jauno zemes nomas maksas stāšanos spēkā ar 2019.gada 01.janvāri.

     Saskaņā ar LR MK 2010.gada 09.marta noteikumu Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" 15.2.punktu, Vārmes pagasta pārvalde informē par Vārmes pagasta teritorijā esošo pašvaldības autoceļu sadalījumu to uzturēšanas klases.

Jaunākās publikācijas

Pasākumu kalendārs

pasakumu plans

Sabiedriskais transports

transports