Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus

Aktualitātes

vārmes pagasts

 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 11.jpg
 • 13.jpg
 • 17.jpg
 • 19.jpg
 • 23.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 30.jpg
 • 32.jpg
 • 35.jpg

zimas miers

T:+371 63374130  e pasts  varme@kuldiga.lv

FacebookTwitterShare on Google+

Apskates objekti

Esi viesis mūsu pagastā? Šī sadaļa domāta tieši Tev! Apskati mūsu pagasta skaistākās vietas

 

Uzzināt vairāk...

Pagasta pārvalde

Uzzini visu par Vārmes pagasta pārvaldi: darba laiki, tālruņi, darbinieki, pieņemšanas laiki

 

Uzzināt vairāk...

Izglītība

Pagastā darbojās Vārmes pamatskola, bērnudārza telpās zinības apgūst rotaļu un 5-6 gadīgo grupas

 

Uzzināt vairāk...

    christmasKuldīgas novada pašvaldība arī šogad rīko konkursu "Ziemassvētki Kuldīgas novadā", kas norisināsies no 1.līdz 28.decembrim. Konkursā atsevišķi vērtēs skatlogus, ēku fasādes un priekšpagalmus, viensētas vai privātmājas ciemos, orģinālākos dekorus un ar rokām veidotus rotājumus. Vērtēšanas komisija ņems vērā konkrētā objekta noformējuma atrašanās vietu, rotājumus, kompozīciju un krāsu, formu, lietoto materiālu atbilstību apkārtējai videi, ēkas arhitektūrai, kā arī idejas orģinalitāti.
    Pieteikumus var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, norādot pieteiktā objekta adresi, veikala vai uzņēmuma nosaukumu (noformētāja (mākslinieka) vārdu un uzvārdu), kā arī sniedzot īsu pamatojumu, kāpēc iesniedzējs piesaka konkursam šo objektu.
   Pieteikumus pieņems līdz 20.decembrim. Pieteikuma anketas ir pieejamas Vārmes pagasta pārvaldē, pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kuldīgas novada Domē. Anketas var aizpildīt arī mājas lapā www.kuldiga.lv, kā arī pieteikt pa tālruni 27020754.
   Pirmās vietas ieguvēji katrā nominācijā saņems naudas balvu EUR 75 apmērā un atzinības rakstu, bet pārējie - atzinības rakstus.
   Noformēsim svētkiem savus īpašumus!

   egliteTuvojas gada jaukākie un brīnumainākie svētki - Ziemassvētki! Vārmes pagasta pārvalde arī šogad vēlas aicināt uz tikšanos ar Ziemassvētku vecīti un rūķiem bērniņus līdz 5 g. vecumam, kuri neapmeklē bērnudārzu.
   Diemžēl Datu aizsardzības likuma ierobežoti, nevaram iepazīties ar bērnu sarakstiem un sagatavot ielūgumus. Tādēļ lūgums līdz 10.decembrim pieteikt savus bērniņus uz eglīti 21.decembrī plkst.11:00 Vārmes pamatskolā.
   Pieteikt Vārmes pagasta pārvaldē darba laikā vai pa tālruni 63345306, norādot bērna vārdu, uzvārdu.

   Davanu maiss Atsaucoties uz iedzīvotāju ierosinājumu, Vārmes bibliotēkā tiek veidota izstāde "Ziemassvētku dāvanu noskaņā", kurā jebkurš var izstādīt savus pašgatavotos rokdarbus, amatniecības darbus, adījumus, tamborējumus utt.
    Izstāde atvērta no 20.novembra. Lūgums savus darbus nest uz bibliotēku vai pagasta pārvaldi. Neskaidrību gadījumā informācija pa tālruņiem 63322275, 27800188 (Rita) vai 63323133 (Iveta).
    Esiet atsaucīgi!

     Uzmanību! Kuldīgas novada Dome 2018.gada 25.oktobra domes sēdē (Nr.22, prot.Nr.11) apstiprināja 1 ha zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi lauksaimniecības zemei Kuldīgas novada pagastu teritorijās. Šis cenrādis attiecas uz zemes gabaliem, kurus iedzīvotāji nomā no pašvaldības, izņemot mazdārziņu nomu, kur maksa paliek iepriekšējā - 5 % no kadastrālās vērtības.
     Saskaņā ar neatkarīga sertificēta vērtētāja atzinumu, Vārmes pagasta teritorijā esošām lauksaimniecības zemēm nomas maksa gadā par 1 ha ir EUR 62,00 + EUR 13,02 (21% PVN), kopā EUR 75,02, bet kopējā zemes nomas maksa nevar būt mazāka par EUR 28,00 (bez PVN) gadā, ko nosaka MK noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi".
Tuvākajā laikā visiem pašvaldības zemes nomniekiem tiks izsūtītas vēstules par jauno zemes nomas maksas stāšanos spēkā ar 2019.gada 01.janvāri.

     berzsVisos laikos, kurus atcerās pašreizējās vārmenieku paaudzes, centrālā vieta Vārmē ir bijusi "pie bērza" - tiksimies bērza, tirgosimies pie bērza, autobuss aties no bērza, pasākums notiks pie bērza.... Šis stāsts ir par bērzu, kas nu jau daudzus gadu desmitus ar savu kuplumu un lielumu priecēja vārmeniekus pie centra dīķa. Diemžēl koks jau vairākus gadus nīkuļoja un pamazām tam nolūza pa zaram, līdz beidzot šogad tas vairs nebija glābjams.
     Šoruden vecā bērza vietā tika iestādīts jauns koks - baltmizas Himalaju bērzs. Tas augs ar izteikti baltu mizu un lielām lapām. Saudzēsim un mīlēsim šo koku, lai arī nākamās vārmenieku paaudzes var norunāt tikšanos pie bērza.

 Varme LATVIAN OPEN

    Septembra beigās Latvijas Florbola čempionāta 2.līgas regulārās spēles sākas mūsu florbola komandai. Pirmā spēle jau 29.septembrī plkst.17:00 Vārmes sporta hallē ar FK "NND" (Rīga). Oktobrī mūsējiem mājas spēles notiks 14.oktobrī ar komandu "Tērvete" Kuldīgas Sporta centrā un 28.oktobrī ar komandu SK "Birzgale" Kuldīgas sporta centrā. Novēlēsim mūsu florbolistiem veiksmi un apmeklēsim spēles klātienē.

    epoxy 2 kg  Ar š.g.02.oktobri tiks atsāktas vingrošanas nodarbības Vārmes sporta hallē. Vingrošana tiek piedāvāta jebkuram interesentam. Vingrošana notiek otrdienās un ceturtdienās plkst.19:30. Nodarbības vada Ilze Druvaskalna.
    Pirmās 8 nodarbības notiks bez maksas, jo tās tiek finansētas ES projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem" Nr.9.2.4.2/16/1/095 ietvaros.
Uz nodarbību līdzi ņemt ērtu apģērbu, ūdeni un paklājiņu.
     Gaidīsim visus, kas tumšajos rudens un ziemas mēnešos vēlas izkustēties un uzturēt sevi formā.

  Kuldīgas novada pašvaldības (reģ.Nr.90000035590) Vārmes pagasta pārvalde izsludina konkursu uz kultūras nama vadītāja amatu uz nenoteiktu laiku. Konkursa nolikumu skatīt šeit.

     Saskaņā ar LR MK 2010.gada 09.marta noteikumu Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" 15.2.punktu, Vārmes pagasta pārvalde informē par Vārmes pagasta teritorijā esošo pašvaldības autoceļu sadalījumu to uzturēšanas klases.

Jaunākās publikācijas

Pasākumu kalendārs

pasakumu plans

Sabiedriskais transports

transports